Veelgestelde Vragen

Voor wie is de Arbocatalogus Golfaccommodaties bedoeld?

Alle eisen en ambities in deze arbocatalogus gelden voor alle betrokkenen in de golfbranche, voor zover zij een ‘werkgeversrol’ dan wel ‘werknemersrol’ bezetten. Dit is ongeacht de formele positie die men bekleedt als werkgever, werknemer met contract voor (on)bepaalde tijd, vrijwilliger, zelfstandige zonder personeel (zpp’r) of inhuurkracht (van uitzendbureau’s). Af en toe worden ook eisen en ambities uitgesproken richting de golfers/gasten, wanneer hun gedrag aanleiding kan zijn tot gevaren voor personeel.

Wat is de betekenis van de eisen en amibities?

Met eisen wordt gedoeld op afspraken, regelingen en oplossingen die gelden voor alle werkgevers die lid zijn van de NVG en voor alle werknemers in de branche. Niet voldoen aan deze eisen moet gelijkgesteld worden met het overtreden van arbowettelijke regelingen, waarvoor door de Arbeidsinspectie boetes gegeven kunnen worden. Dit zijn realistische en haalbare basiseisen, waaraan eenieder in de golfbranche kan en moet voldoen. Deze eisen zijn de kern van de arbocatalogus.

 

Met ambities wordt gedoeld op bekende goede praktijken die nu slechts voor enkelen zijn weggelegd, maar die gelden als streven om in de toekomst te bereiken voor grotere aantallen. Doelstellingen voor de toekomst dus.

Ben ik verplicht om me te houden aan de eisen en ambties?

NVG en VPP spreken de verwachting uit, dat alle werkgevers èn alle werknemers op korte termijn volledig zullen voldoen aan de eisen. Kortom, aan de eisen moet ieder in zijn rol van werkgever of werknemer voldoen. Dit heeft de status van wettelijke eis.

 

Tevens gaan NVG en VPP er van uit, dat allen (werkgevers èn werknemers) nu al een deel van de ambities hebben waargemaakt en een groeimodel nastreven om aan steeds meer ambities te voldoen in de loop der jaren. Ambities zijn dus nastrevenswaardige doelen, maar geen harde korte termijn eisen.

Voor welke functies kan ik oplossingen vinden?

Er zijn in deze arbocatalogus algemene risicothema’s benoemd die gelden voor alle tien functies in de golfbranche. Voor elk van de tien onderscheiden functies zijn daarnaast nog specifieke thema’s benoemd. Het betreft de functies/personeelsgroepen:

 • Keukenmedewerkers
 • Bedieningspersoneel
 • Marshals
 • Greenkeepers
 • Ballenrapers
 • Receptie/balie/winkel-medewerkers
 • Kantoormedewerkers
 • Schoonmaakmedewerkers
 • Professionals
 • Managers

Waarop is de catalogus gebaseerd?

In deze arbocatalogus wordt regelmatig verwezen naar andere bronnen/teksten. Hiervoor is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale bronnen, vrij en gratis beschikbaar via internet. Voor zover dit niet kon, is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen, dat zij/hij zelf en zijn personeel beschikken over genoemde informatiebronnen/teksten in geval van eisen. Indien deze niet-digitale/gratis informatiebron wordt genoemd bij ambities, zullen werkgever en werknemers samen de noodzaak van het bezit ervan afspreken.

Hoe kan ik informatie vinden in de catalogus?

Hoe kan ik informatie vinden in de catalogus?

 • Klikken in het menu aan de linkerkant van de pagina 
 • Bladeren met Vorige | Volgende, bovenaan de pagina
 • Trefwoord(en) invullen in het zoekveld bovenaan de pagina.

 

Voor het zoeken gelden dezelfde regels als voor Google. Tik bijvoorbeeld in: info bedienend personeel. Dan volgt een lijst me alle pagina’s waarop één of meer van deze woorden voorkomen. Tik in: “info bedienend personeel” (met aanhalingstekens) om alleen pagina’s te krijgen met deze letterlijke tekst. Tik in: perso* om alle pagina’s te vinden waarin woorden voorkomen die beginnen met perso, zoals personeel, personeelsleden, personen, persoon. Alleen pagina’s gezocht met eisen voor managers? Tik dan in: eisen +managers. Of juist niet voor managers? Tik dan in: eisen -managers.