Klimaat en zonlicht voor greenkeepers

Ambities werknemers

 • Greenkeepers wijzen collega’s op de risico’s en beschermingsmogelijkheden in verband met klimaat en zonlicht.
 • Greenkeepers zoeken actief naar verbeteringsvoorstellen op het gebied van klimaat en zonlicht en formuleren deze richting collega’s en werkgever.

Ambities werkgevers

 • De werkgever biedt zijn greenkeepers doelmatige bescherming tegen alle vormen van weersomstandigheden.
 • De werkgever voorziet het materieel van een cabine die bescherming biedt tegen de zon. Er moeten tevens afdoende ventilatiemogelijkheden zijn.
 • Een lichte kleur van de cabine zorgt voor een lagere absorptie van de straling.
 • De werkgever zorgt voor een dichte kar met verwarming bij koudere temperaturen en of natte weersomstandigheden.

Eisen werknemers

 • Greenkeeper is op de hoogte van de mogelijke gezondheidseffecten, die kunnen ontstaan bij warmte en of koude.
 • De greenkeeper is in staat om hiervoor de juiste maatregelen te nemen ter voorkoming van gezondheidseffecten.
 • Tijdens de werkzaamheden houdt de greenkeeper rekening met de weersomstandigheden en neemt hiervoor de juiste beheersmaatregelen.
 • Greenkeepers dragen beschermende kleding tegen koude.
 • Greenkeepers beschermen de huid tegen zonlicht (zie infoblad zonlicht).
 • De greenkeeper treft zelf de volgende maatregelen ter voorkoming van overhitting:
  • voorgaande stralingsbeperkingen volgen
  • voldoende drinken
  • gezondheidsklachten door warmte-uitputting op tijd melden, zoals duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid.

Eisen werkgevers

 • De werkgever stelt beschermende kleding beschikbaar voor verschillende weersomstandigheden (bijvoorbeeld jack, broek, trui, regenkleding) conform CAO.
 • De werkgever maakt afspraken over maximale duurbelasting in de kar onder “extreme warme/ koude weersomstandigheden”.
 • De werkgever last onder zomerse condities extra pauzes in en zorgt dat de mensen voldoende te drinken hebben.
 • Zorgt voor voorlichting en instructies over ongunstige klimaatomstandigheden.