Fysieke belasting voor schoonmaakmedewerkers

Ambities werknemers

 • De schoonmakers kunnen geheel zelfstandig hun schoonmaakklussen organiseren, zodanig dat er geen fysieke overbelasting ontstaat.

Ambities werkgevers

 • Bij aanschaf arbeidsmiddelen houdt de werkgever rekening met ergonomische bediening ervan.
 • De werkgever zorgt ervoor dat hulpmiddelen ingezet worden, die zwaar en of frequent tillen of veelvuldig handmatig vloer reinigen overbodig maken, waaronder
  • stofzuigers
  • stoomreinigers
  • boenmachines.

Eisen werknemers

 • De schoonmakers hebben informatie ontvangen over de risico’s van fysieke arbeid en volgen de instructies over een goede werkwijze, (til)houding en gebruik van hulpmiddelen:
  • mop
  • schoonmaakkar
  • stofzuigers
  • stoomreinigers
  • boenmachines.

Eisen werkgevers

 • De werkgever neemt maatregelen, wanneer de NIOSH tilnorm van 25 kg regelmatig wordt overschreden.
 • De werkgever zorgt dat het risico fysieke belasting en de maatregelen zijn opgenomen in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE).
 • De werkgever stelt hulpmiddelen ter beschikking zoals:
  • schoonmaakkar
  • mopwagen met wringer
  • stofzuigers
  • boenmachines.
 • De werkgever draagt zorg voor periodiek onderhoud van wielen.
 • De werkgever zorgt voor instructie en informatie over fysieke belasting.