Veilig lesgeven door professionals

Ambities werknemers

 • De professional behoedt eigen leerlingen voor onveilig gedrag.
 • Professional wijst ook andere golfers op onveilig gedrag.
 • Professional zorgt voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van de eigen leerlingen.
 • De professional is een voorbeeld van veilig gedrag op de golfbaan.

Ambities werkgevers

 • Werkgever zorgt er voor, dat bij het ontwerp van een oefenplaats/drivingrange rekening wordt gehouden met veiligheidsaspecten:
  • Er is voldoende veilige afstand tussen 2 oefenplekken.
  • Bij afgebakende afslagplaatsen zijn er geen obstakels, waar de bal tegen aan kan komen en (terug)ketsen.
  • Balken en palen zijn afgeschermd ter voorkoming van afketsen in ongewenste richting.
  • Er is voldoende hoogte van het dak (vrije swingbaan).
  • De hellingshoek van het dak is zodanig, dat wegkaatsende ballen naar voren gaan.
  • De onderkant van het dak is zo geconstrueerd dat er geen ballen terug kunnen stuiten.
  • Op plaatsen waar balveiligheid niet kan worden geborgd zijn functionele afschermingen/ afrasteringen/netten aangebracht.

Eisen werknemers

 • De professional is in staat om de (on)veiligheid van situaties in te kunnen schatten.
 • De professional zal zeker bij de beginnende lesser aandacht besteden aan de veiligheid van het golfspel en de omstandigheden (bijv. onweer).
 • De professional is bij uitstek de persoon, die mensen wijst op onveilige situaties en mensen informeert hoe zij zich op de drivingrange en door de baan veilig moeten gedragen.
 • Hij/zij instrueert leerlingen hoe zij zich moeten opstellen, wanneer er geslagen wordt en waar zij moeten lopen en staan en hoe zij zo nodig anderen waarschuwen, bijvoorbeeld de geroepen waarschuwing ‘fore’, als er gebukt moet worden.

Eisen werkgevers

 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd, wie verantwoordelijk is voor veiligheid, onderhoud en faciliteiten van banen en drivingranges tussen professional en beheerder van de golfaccommodatie.
 • De lesplek biedt voldoende ruimte, zodat tijdens een swing geen obstakel kan worden geraakt.
 • De lesplek biedt veilige loopruimtes.
 • De golfbaan besteedt specifieke aandacht aan leerlingen (onervaren en ervaren), gericht op het bewust maken en aanleren van de veiligheidsregels op de golfbaan.
 • Het overbrengen van kennis, inzicht en aanleren van veilig gedrag maakt onderdeel uit van de golflessen en instructies.