Ergonomie en receptie/balie/winkel-medewerkers

Ambities werknemers

  • De receptiemedewerker denkt en werkt actief mee aan optimaal baliewerk in combinatie met shopwerk in samenwerking met het management in relatie tot techniek en spullen, organisatie en software alsook gedrag en attitude. Zij/hij wisselt op een natuurlijke wijze geregeld tussen zitten en staan.
  • De receptiemedewerker is op de hoogte van wettelijke eisen en regels t.a.v. de ergonomie van baliewerkplekken.

Ambities werkgevers

  • Het ontwerp en de inrichting van de receptie heeft plaatsgevonden in uitgebreid overleg met de receptiemedewerker(s) en volgens de principes en eisen zoals verwoord in Arbothemacahier 7 ‘Baliewerk’, 2e druk 2004, Sdu. Hierbij is gedacht aan alle verschillende kenmerken en werkzaamheden en typische activiteiten (receptie, inschrijving, tickets, betaling, uitgifte).
  • De werkgever voert een beleid ter voorkoming van lichamelijke klachten door belastende werkhoudingen en repeterende handelingen . Hierbij is ook rekening gehouden met veiligheid, vertrouwelijkheid, klimaat, geluid en functie- en taakinhoud.

Eisen werknemers

  • De medewerker kent en volgt qua gedrag het VVV -informatieblad A150.

Eisen werkgevers

  • De receptie is uitgerust met apparatuur, meubilair, inrichting en programmatuur, die voldoet aan de basiseisen uit de arboregeling artikel 5.
  • De receptie is ingericht conform VVV- informatieblad A150.