Warm klimaat en keukenpersoneel

Ambities werknemers1

 • De medewerker is op de hoogte van de mogelijke gezondheidseffecten die kunnen ontstaan bij het werken / klimaatbelastende omstandigheden (warmte/hitte).
 • De medewerker is in staat om de juiste maatregelen te nemen ter voorkoming van gezondheidseffecten.
 • Tijdens de werkzaamheden houdt de medewerker rekening met de omstandigheden en neemt hiervoor de juiste beheersmaatregelen.
 • De medewerker is in staat om het werk goed te organiseren, zodat zwaar werk zoveel mogelijk tijdens de minst warme momenten worden uitgevoerd.
 • De medewerkers beperken de tijd dat men met hitte/warmte te maken heeft door het werk af te wisselen (taakroulatie).

Ambities werkgevers

 • Bij overschrijding van luchttemperatuur van 27°C en bij grote hitte van stralingsbronnen (fornuis/kookplaten e.d.) worden andere maatregelen genomen ter voorkoming van gezondheidsschade.

Eisen werknemers

 • De medewerker heeft voorlichting ontvangen over de mogelijke effecten van warmte/hitte belasting.
 • De medewerker is in staat om onderstaande beheersmaatregelen toe te passen:
  • Pauzeer op tijd en las zonodig korte pauzes in.
  • Neem pauze in een koele ruimte.
  • Neem als dat kan afstand van de hitte /stralingsbron.
  • Meld gezondheidsklachten door warmte-uitputting op tijd, zoals duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid.
  • Draag aangepaste kleding (denk ook aan brandveiligheid, gebruik speciale kokskleding).
  • Drink voldoende (sportdrank, water, thee, bouillon).
  • Zet warmte producerende apparaten zoveel mogelijk uit.

Eisen werkgevers

 • De werkgever treft maatregelen ter voorkoming van schadelijke effecten ten gevolge van warmte/hitte belasting:
  • plaatsen van ventilatoren voor het verkrijgen van een verkoelende luchtstroom (maar voorkomen van tochtklachten).
  • zonwering toe te passen
  • platte daken eventueel nat te maken.
 • De werkgever stelt zonodig beschermende kleding beschikbaar ( speciale kokskleding).
 • De werkgever maakt afspraken over maximale duurbelasting in de keuken onder “extreme” warme omstandigheden.
 • De werkgever zorgt zo mogelijk voor een koele pauze-ruimte.
 • De werkgever zorgt dat de medewerkers voldoende te drinken hebben.
 • De werkgever informeert medewerkers over de gevaren en gezondheidsrisico’s van warmte/hitte belasting.