Tekenbeet en greenkeepers

Ambities werknemers

 • De greenkeepers dragen hun eigen kennis en vaardigheden over teken en aanverwante risico’s uit aan collega’s.

Ambities werkgevers

 • De werkgever overlegt regelmatig met greenkeepers over ervaringen en mogelijkheden ter verbetering in toolbox meetings.

Eisen werknemers

 • Elke greenkeeper is zich bewust van de risico’s
 • Elke greenkeeper let vooral op, op plaatsen waar de luchtvochtigheid hoog is zoals bij lage begroeiing.
 • Elke greenkeeper zorgt ervoor dat hij/zij zelf voldoende preventieve en controlemaatregelen neemt.
 • Medewerker is geïnformeerd over de risico’s op tekenbeten en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.
 • Zorg voor een tekenverwijderaar in de EHBO-kist. Meer informatie over de tekenverwijderaar.
 • Controleer na werkzaamheden in bos en natuur uw lichaam iedere 24 uur op een teek.

Eisen werkgevers

 • Greenkeepers zijn geïnformeerd over de risico’s op tekenbeet en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.
 • In de EHBO kisten zit een tekenpincet.
 • De werkgever geeft voorlichting en zorgt voor beschermingsmiddelen voor de greenkeepers.
 • Met de Toolkit Teken en Lyme van het RIVM kan de werkgever zelf voorlichtingsmateriaal samenstellen.
 • De werkgever zorgt voor inspuitmiddelen voor kleding en anti-insectenmiddel.