Schadelijk geluid en greenkeepers

Ambities werknemers

 • Greenkeeper heeft voldoende inzicht om zelf organisatorische maatregelen te nemen om overbelasting aan lawaai te voorkomen.

Ambities werkgevers

 • De werkgever voert een actief lawaaibestrijdingbeleid via vervanging van lawaaiige machines door geluidarme machines.
 • Er vinden geen overschrijdingen plaats van de actiewaarde van 80 dB(A) als dagelijkse 8-uurs blootstelling in de gehoorgang.
 • De werkgever biedt standaard een intrede onderzoek aan, waarbij een gehooronderzoek (audiometrie) plaatsvindt. Zo wordt bij indiensttreding een nulmeting verkregen (handig bij eventuele aansprakelijkheid als blijkt dat bij indiensttreding al gehoorschade is vastgesteld).

Eisen werknemers

 • Greenkeeper heeft voldoende kennis van lawaai en de risico’s van lawaai.
 • Elke greenkeeper is geïnformeerd over het voorkomen van schadelijk geluid.
 • Elke greenkeeper heeft geschikte gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar en draagt deze ook (verplicht).
 • De greenkeeper onderhoudt en reinigt de eigen PBM’s / gehoorbeschermingsmiddelen.
 • Elke greenkeeper wordt periodiek voorgelicht over de lawaaibronnen, de risico’s van lawaai en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Elke greenkeeper neemt bij voorkeur deel aan periodieke audiometrische controle (niet verplicht).

Eisen werkgevers

 • De werkgever zorgt voor deskundige beoordeling van de lawaaisituaties bij de RI&E en zorgt voor een schriftelijk plan.
 • De werkgever treft alle lawaaibeperkende maatregelen, die redelijkerwijs mogelijk zijn. Deze maatregelen gaan volgens de arbeidshygiënische strategie (zie infoblad).
 • De werkgever stelt deugdelijke gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking.
 • Bij verhoogde lawaainiveaus worden gebodsborden gebruikt ter verplichting van het dragen van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen.
 • De werkgever zorgt voor een deugdelijke voorlichting van de greenkeepers omtrent bronnen, beschermingsmaatregelen en risico’s.
 • De werkgever zorgt voor toezicht, instructie en periodieke controle van de gehoorscapaciteiten van de greenkeepers door middel van audiometrie (op vrijwillige basis).