Eisen en ambities voor managers

Je geeft vooral het goede voorbeeld in alle denkbare opzichten.

Managers moeten in hun ambitie altijd voldoen aan de hoofdeis voor alle leidinggevenden: zij/hij geeft het goede voorbeeld aan haar/zijn medewerkers en communiceert helder en tijdig over het bedrijfsbeleid, met name ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

Voor managers en andere medewerkers met een leidinggevende functie gelden verder geen specifieke of bijzondere eisen of ambities. De eisen en ambities die gelden voor alle functies binnen de golfbranche, gelden uiteraard ook voor managers. Dit betreft blikseminslag, bhv, agressie, geweld & sociale hygiëne en werkdruk door piekbelasting. En als manager ben je ook op de hoogte van goed tillen en bukken en informatie over zonlicht. Tevens zijn voor managers de eisen en ambities voor beeldschermwerk door kantoormedewerkers van toepassing.