Zitten en trillingen voor greenkeepers

Ambities werknemers

 • Greenkeeper heeft voldoende kennis en inzicht om duurbelasting te voorkomen.
 • Hij/zij is in staat om zelfstandig te zorgen voor afwisseling van werkzaamheden.
 • Elke greenkeeper heeft voldoende kennis en inzicht om zelf maatregelen te nemen ter vermindering van trillingen, door bijvoorbeeld het aanpassen van de bandenspanning op bevroren ondergrond.

Ambities werkgevers

 • Bij aanschaf wordt gewerkt volgens de Trekkerstoel Koopwijzer vooral wat betreft beperking van trillingen en lawaai én de ergonomie van de bedieningsmiddelen.
 • De werkgever geeft voorkeur aan machines en voertuigen met trillingsarme ophanging van motor, cabine, stoel en assen.
 
 

Eisen werknemers

 • Elke greenkeeper heeft instructie ontvangen en is aantoonbaar in staat om de cabinestoel van trekkers,maaimachines en vergelijkbare werktuigen op een juiste wijze in te stellen.
 • Elke greenkeeper voorkomt, dat hij/zij langer dan 2 uur achtereen rijdt. Zonodig onderbreekt hij voor 15 minuten het rijdende werk en brengt deze tijd buiten de cabine door.
 • Greenkeeper is geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s en te nemen maatregelen om gezondheideffecten van trillingen te voorkomen.

Eisen werkgevers

 • De werkgever zorgt voor jaarlijks onderhoud en periodieke keuring in eigen beheer of via uitbesteding.
 • Werkgever zorgt dat greenkeeper geïnformeerd zijn over de gezondheidsrisico’s en te nemen maatregelen om gezondheideffecten van trillingen te voorkomen.
 • Hij/zij informeert de greenkeepers, als de trillingsniveau’s, omschreven in de specificaties, hoger zijn dan actiewaarden uit het arbobesluit. Tevens wordt nagegaan of via trillingsdemping of roulatie verbeteringen kunnen plaatsvinden.
 • De werkgever informeert de greenkeepers over de effecten van rijden met hoge snelheid.
 • De werkgever zorgt voor beschikbaarheid van de Zitkaart voor stoelinstellingen.

Meer info op www.stigas.nl/