Huidbelasting bij nat werk voor schoonmaakmedewerkers

Ambities werknemers

 • De schoonmaker herkent huideffecten als gevolg van de werkzaamheden (zie internettest van Het Centrum voor Huid en Arbeid via www.huidenarbeid.nl.

Ambities werkgevers

 • De werkgever streeft er naar dat er geen producten worden gebruikt die met allergenen (stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken) of irriterende stoffen worden gebruikt.

Eisen werknemers

 • De schoonmaker heeft voldoende kennis en inzicht over de arbeidsrisico’s.
 • De schoonmaker weet welke beschermende maatregelen genomen moeten worden om gezondheidseffecten te voorkomen.
 • De schoonmaker maakt gebruik van de juiste beschermingsmiddelen.
 • De schoonmaker heeft voldoende kennis over de producten waarmee hij werkt.
 • De schoonmaker weet wat hij moet doen als oplossingen of schoonmaakmiddelen in het oog komen.
 • De schoonmaker is geïnformeerd over de mogelijke gezondheidseffecten van het werken met schoonmaakmiddelen en werken met water en ‘natte handen’.
 • De schoonmaker heeft de beschikking over de juiste handschoenen.

Eisen werkgevers

 • De werkgever heeft medewerkers geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de arbeidsrisico’s en heeft hiervoor passende maatregelen aangeboden en zonodig aangepast aan de individuele eisen.
 • De werkgever geeft aan nieuw en zittend personeel voorlichting en instructie over het werken met schoonmaakmiddelen en de mogelijke gevolgen van ‘natte handen’.
 • De werkgever zorgt voor het beschikbaar stellen van de juiste beschermingsmiddelen.
 • De werkgever informeert schoonmakers, wat zij doen moeten bij huidklachten.
 • Als blootstelling niet voorkomen kan worden, zorgt de werkgever er voor dat de duur van de blootstelling beperkt wordt.
 • Bij blootstelling zorgt werkgever er voor, dat er persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld.
 • De werkgever zorgt er voor, dat van de stoffen, die gezondheidsklachten kunnen geven, de aard en de mate en duur van de blootstelling bepaald wordt.