Machineveiligheid voor keukenpersoneel

Ambities werknemers

 • De werknemer heeft voldoende kennis om keukenapparatuur te inspecteren op gebreken.
 • De werknemer spreekt collega’s aan op onveilig gedrag.

Eisen werknemers

 • De werknemer verwijdert geen veiligheidsvoorzieningen aan apparatuur.
 • Voordat met apparatuur wordt gewerkt, gaat de werknemer na of hij /zij voldoende kennis heeft om veilig met de apparatuur te werken. Zonodig wordt dit bij de werkgever aangekaart.
 • De werknemer leest de gebruiksaanwijzing van het apparaat goed door. Vraagt zonodig om verheldering.
 • Glas wordt door de werknemer in de speciale afvalbak verzameld.
 • De werknemer bergt messen en andere scherpe voorwerpen na gebruik schoon en veilig op.
 • De werknemer meldt mogelijke defecten van apparatuur aan de werkgever.
 • De werknemer gebruikt zonodig de door de werkgever verstrekte handschoenen.

Ambities werkgevers

 • De werkgever zorgt er voor, dat het roermechanisme van machines is afgeschermd, zodat medewerkers niet per ongeluk er met hun handen tussen kunnen komen.
 • De werkgever stelt voorafgaande aan de aanschaf van nieuwe keukenmachines en hulpmiddelen (aanvullende) eisen op, waaraan het arbeidsmiddel moet voldoen:
  • veiligheidseisen
  • trillingseisen
  • geluidseisen
  • ergonomische eisen.

Eisen werkgevers

 • De werkgever koopt alleen keukenapparatuur voorzien van een CE markering.
 • De werkgever zorgt dat de hete delen van de machines zijn afgeschermd of voorzien van een waarschuwingsteken.
 • Bij de aanschaf van middelen wordt aan de leverancier de ‘Verklaring van Overeenstemming’gevraagd.
 • De werkgever zorgt voor opleiding en periodieke voorlichting en – instructie. Niet alleen voor gebruik, maar ook voor onderhoud / reiniging.
 • De werkgever zorgt dat de gebruiksaanwijzing die bij het arbeidsmiddel hoort, in begrijpelijke vorm aan de medewerkers wordt aangeboden met de gebruikershandleiding in de Nederlandse taal. Zonodig wordt een korte werkinstructie opgesteld.
 • De werkgever zorgt voor een onderhoudsprogramma conform de termijnen zoals in de branche RI&E (golfaccommodaties) is aangegeven. Registraties van onderhoud zijn vastgelegd.
 • Indien van toepassing is op grond van opleiding en ervaring vastgelegd wie met welke apparatuur kan en mag werken (denk bijv. aan oproepkrachten, stagiaires).
 • Gebroken glas wordt in een speciale afvalbak verzameld, zodat men zich niet kan verwonden
 • Messen en ander snijgereedschap worden na gebruik veilig opgeborgen. Hier is voldoende opslagruimte voor. Zonodig worden beschermende handschoenen aangeboden.