Vloerveiligheid en bedienend personeel

Ambities werknemers

 • De werknemer heeft voldoende kennis en inzicht en vertoont veilig gedrag.
 • De werknemers zijn in staat om zelfstandig maatregelen te nemen ter voorkoming van ongevallen.
 • De werknemers spreken elkaar aan op onveilig gedrag.

Ambities werkgevers

 • Er zijn geen ongelijke vloerdelen aanwezig.

Eisen werknemers

 • De werknemer weet wat uitglijden kan veroorzaken.
 • De werknemer weet welke maatregelen genomen moeten worden om uitglijden te voorkomen.
 • De werknemer draagt schoenen die voldoen aan gegeven instructies.
 • De werknemer houdt zich aan gegeven instructies.

Eisen werkgevers

 • Vloeren zijn stroef.
 • De werkplek is zo ingericht dat valgevaar wordt voorkomen.
 • Werkgever geeft instructie en voorlichting gericht op het voorkomen van uitglijden en/of vallen.
 • De werkgever stelt adequate schoenen ter beschikking.
 • De werkgever houdt toezicht op gewenst gedrag.