Veiligheid rondvliegende golfballen voor greenkeepers

Ambities werknemers

 • De greenkeeper houdt rekening met onvoorspelbaar gedrag van golfspelers.

Ambities werkgevers

 • De werkgever voert een actief en preventief beleid om het risico van geraakt worden door een golfbal te voorkomen met tenminste veiligheidsregels voor de golfbaangebruikers/gasten.
 • De werkgever zorgt, dat mobiele machines/voertuigen voorzien zijn van voldoende baldichte cabines of van waarschuwingssignalen: een lichtsignaal (zoals zwaailicht) en/of een geluidsignaal of ander afdoende waarschuwingssysteem en/of vlaggen.
 • De werkgever zorgt voor beschermende middelen (netten, tenten) bij statische langerdurende klussen.

Eisen werknemers

 • De greenkeeper vertoont zelf veilig en voorspelbaar gedrag.
 • De greenkeepers hebben voorlichting en instructie ontvangen over de risico’s van het uitvoeren van werkzaamheden tijdens de openingstijden van de baan.
 • Hij/zij is geïnstrueerd op welke wijze hij/zij zich door de baan begeeft:
  • Qua rijrichting (tegen de speelrichting in)
  • Qua opstellen van materiaal of mobiele voertuigen
  • Wat betreft de veilige kant van uitstappen uit mobiele machines
 • De greenkeeper communiceert op afstand met golfspelers, wanneer zij wel of niet mogen spelen.
 • De greenkeeper draagt herkenbare werkkleding.

Eisen werkgevers

 • De werkgever maakt het beleid bekend aan de golfspelers door middel van informatieborden, folders en/of scorekaart-informatie.
 • De werkgever zorgt voor voorlichting en instructie.
 • De werkgever zorgt voor corrigerend optreden bij onveilig gedrag van golfers.
 • De werkgever zorgt voor de herkenbaarheid van de greenkeepers door middel van kleding (hesjes) bij reparaties.