Veiligheid en BHV voor marshals

Ambities werknemers

  • Elke marshal is in staat om zelf een controle uit te voeren voordat zij/hij met de marshal kar gaat rijden. Deze controle betreft de deugdelijkheid en veiligheid (geen zichtbare gebreken) van de kar t.a.v. tenminste de elektriciteit en banden.
  • De marshal is een gediplomeerd BHV-er en volgt jaarlijks de herhalingscursus.
  • De marshal bezit kennis en vaardigheden om eerste hulp te verlenen.
  • Marshal heeft altijd fris water voor ‘onwel’ geworden gasten/golfers.

Ambities werkgevers

  • De werkgever stelt een marshal kar beschikbaar, die geschikt is voor de terreinomstandigheden van de golfbaan, voorzien van banden met goede grip, met o.a.:
    • dichte cabine
    • verwarming
    • communicatiemiddelen
    • AED.
  • De werkgever zorgt, dat elke marshal wordt opgeleid tot BHV-er en jaarlijks herhalingscursussen volgt.
  •  
  •  

Eisen werknemers

  • Elke marshal heeft voldoende kennis en vaardigheden om veilig in een marshal kar te rijden.
  • De marshal is op de hoogte van richtlijnen die zijn opgesteld om veilig over het golfterrein te rijden. Dit betreft: gebruik paden, hellend terrein, oppervlaktegesteldheid, rijsnelheid en rijrichtingen.
  • Elke marshal is op de hoogte van de calamiteiten procedure en de onweer procedure.
  • Marshal heeft vaardigheden om de eerste levenreddende handelingen (geen volledige EHBO) uit te voeren, totdat professionele hulp ter plaatse is.
  • Marshal neemt minimaal 1 x per jaar deel aan de praktijktraining levensreddende handelingen

Eisen werkgevers

  • De werkgever stelt een marshal kar beschikbaar en zorgt voor periodieke (veiligheids) controles en onderhoud, de marshal kar is voorzien van een afscherming aan de voorzijde tegen rondvliegende golfballen.
  • De marshal kar is goed herkenbaar voor golfers (bijv. bord met de tekst ‘marshal’).
  • Minimaal is de marshal kar voorzien van :
    • verbanddoos type standaard BHV inclusief tekenpincet
    • mobiele telefoon.
  • De werkgever brengt actief en periodiek bij alle marshals de veiligheidsaspecten voor het gebruik van een buggy onder de aandacht, waaronder rijrichting en rijsnelheid.
  • (Nieuwe) marshals krijgen instructie en praktijk gerichte instructie van een ervaren marshal.
  • Elke marshal krijgt jaarlijks een praktijktraining levensreddende handelingen.