Ladders en trappen voor schoonmaakmedewerkers

Ambities werknemers

 • De schoonmaker heeft voldoende inzicht voor het veilig gebruik van trappen en ladders.
 • De schoonmaker is in staat om trap en of ladder voor gebruik te controleren.
 • De schoonmaker heeft voldoende veiligheidsinzicht om te beoordelen of het gebruik van een trap of ladder toepasbaar is.
 • De schoonmaker vertoont veilig gedrag.

Ambities werkgevers

 • De werkgever zorgt er voor dat schoonmaakmedewerkers veilig kunnen werken.
 • De werkgever neemt hiervoor zonodig organisatorische maatregelen.

Eisen werknemers

 • De schoonmaker is geïnformeerd over het juist gebruik van trappen.
 • De schoonmaker is geïnformeerd over het juiste gebruik van ladders zoals het plaatsen van ladders tegen de gevel onder een hoek van 75˚.
 
 

Eisen werkgevers

 • De werkgever zorgt voor ladders en trappen die voldoen aan de NEN 2484.
 • De werkgever zorgt er voor dat ladders die gebruikt worden als toegangsmiddel of als arbeidsmiddel minstens voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel van de Warenwet.
 • De werkgever controleert periodiek jaarlijks trappen en ladders en legt de bevindingen schriftelijk vast.