Klimaat en zonlicht voor marshals

Ambities werknemers

 • Marshals zoeken actief naar verbeteringsvoorstellen op het gebied van klimaat en zonlicht en formuleren deze richting collega’s en werkgever.

Ambities werkgevers

 • De werkgever biedt zijn marshals doelmatige bescherming (beschermende kleding) tegen alle vormen van weersomstandigheden.
 • De werkgever voorziet het materieel van een cabine die bescherming biedt tegen de zon. Er moeten tevens afdoende ventilatiemogelijkheden zijn. Een lichte kleur van de cabine zorgt voor een lagere absorptie van de straling.
 • De werkgever zorgt voor een dichte kar met verwarming bij koudere temperaturen en of natte weersomstandigheden.

Eisen werknemers

 • De marshal is op de hoogte van de mogelijke gezondheidseffecten, die kunnen ontstaan bij warmte en of koude.
 • De marshal is in staat om hiervoor de juiste maatregelen te nemen ter voorkoming van gezondheidseffecten.
 • Tijdens de werkzaamheden houdt de marshal rekening met de weersomstandigheden en neemt hiervoor de juiste beheersmaatregelen.
 • Marshals dragen beschermende kleding tegen koude.
 • Marshals beschermen de huid tegen zonlicht (zie infoblad zonlicht).
 • De marshal voorkomt zelf oververhitting:
  • voorgaande stralingsbeperkingen volgen
  • voldoende drinken
  • gezondheidsklachten door warmte-uitputting op tijd melden, zoals duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid.

Eisen werkgevers

 • De werkgever maakt afspraken over maximale duurbelasting in de kar onder “extreme warme/koude weersomstandigheden”.
 • De werkgever last onder zomerse condities gelegenheden in voor drinken door marshals.
 • De werkgever zorgt voor voorlichting en instructies over ongunstige klimaatomstandigheden.