Bestrijdingsmiddelen en greenkeepers

Ambities werknemers

 • Greenkeepers handelen conform de vuistregels van Colland/Stigas en volgen nauwgezet de richtlijnen opgenomen op bladzijde 48 en 49 van Veiligheidsvoorschriften voor de groensector van de Stichting Erkend Groen.
 • Greenkeepers stimuleren elkaar en de werkgever tot veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen.

Ambities werkgevers

 • De werkgever streeft beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen na.
 • De werkgever bespreekt periodiek met alle greenkeepers ontwikkelingen in en de praktijk van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld in een tool box meeting (zie infoblad).
 •  

Eisen werknemers

 • Alle greenkeepers, die met bestrijdingsmiddelen werken, beschikken over een geldige spuitlicentie (vakbekwaamheid) 1 ‘Uitvoering gewasbescherming’.
 • De werknemer is zelf ook verantwoordelijk voor het eventuele verloop van de licentie.
 • Elke greenkeeper kent de 10 vuistregels van Colland/Stigas over het Veilig werken met bestrijdingsmiddelen.

Eisen werkgevers

 • De werkgever beschikt over een geldige spuitlicentie (vakbekwaamheid) 2 ‘Bedrijfsvoering gewasbescherming’ of besteedt het spuitwerk uit aan een bedrijf, dat over deze licentie beschikt.
 • De werkgever stelt greenkeepers in de gelegenheid om spuitlicentie 1 te behalen en te behouden.
 • De werkgever kent de 10 vuistregels van Colland/Stigas over het Veilig werken met bestrijdingsmiddelen.