Beeldschermwerk voor kantoormedewerkers

Ambities werknemers

 • Elke werknemer controleert regelmatig of zijn/haar eigen beeldschermwerkplek en zijn/haar gedrag conform het “werkenmetbeeldschermblad”.
 • Hij/zij volgt actief de bewegings- en tijds-adviezen op en overlegt periodiek hierover met collega’s en werkgever.
 • Nieuwe ideeën en vragen worden zonder schroom tot uiting gebracht.
 • Bij veranderingen wordt goed meegedacht.

Ambities werkgevers

 • De werkgever brengt actief en periodiek bij alle werknemers het “werkenmetbeeldschermblad” onder de aandacht.
 • Nieuwe medewerkers en medewerkers met bekende klachten krijgen extra aandacht.
 • De werkgever vergewist zich er periodiek van, dat haar/zijn werknemers actief de adviezen uit het “werkenmetbeeldschermblad” navolgen, dat de beschikbare spullen in orde zijn en gaat na of er nog relevante nieuwe ontwikkelingen zijn.
 • Bij belangrijke veranderingen wordt nagegaan of het beeldschermwerk ook aangepast moet worden.
 • Op verzoek stelt de werkgever extra’s middelen zoals bijvoorbeeld een pauzeprogramma ter beschikking.

Eisen werknemers

 • De werknemer heeft kennis genomen van het “werkenmetbeeldschermblad”.

Eisen werkgevers

 • De werkgever zorgt er voor, dat alle medewerkers voorzien zijn van het “werkenmetbeeldschermblad”.
 • Werkgever zorgt voor een goede werkplekinrichting zoals beschreven in het “werkenmetbeeldschermblad”.
 • Op vragen en suggesties van medewerkers wordt zo goed mogelijk ingegaan.