Fysieke belasting voor professionals

Ambities werknemers

  • Professional draagt met verve een gezond fysiek gedrag uit met afwisseling en dynamiek aan leerlingen en anderen.

Ambities werkgevers

  • Werkgever verschaft voldoende en adequate mogelijkheden voor pauzes, zitten en opslag van persoonlijke spullen in nabijheid van de leslocaties.

Eisen werknemers

  • Professional kent de gezondheidsrisico’s van eenzijdige en/of overmatige fysieke belastingen en werkhoudingen.
  • Professional zorgt voor een goede afwisseling van de eigen statische werkhoudingen (staan, observeren, vertellen) en dynamische werkhoudingen (voordoen, lopen).
  • Professional neemt voldoende pauzes.

Eisen werkgevers

  • De leiding van de golfaccommodatie maakt duidelijke afspraken met professionals over fysieke belasting bij groepslessen over het klaarzetten van ballen.