Onweer en blikseminslag

Ambities werknemers

 • Neem bij werkzaamheden buiten het bliksemrisico mee als aandachtspunt bij inspectie-activiteiten.
 • Stel verbeteringen voor, als je daar mogelijkheden voor ziet.

Eisen werknemers

Zorg voor de veiligheid van collega’s en gasten Handel volgens onderstaande regels:

 • Verlaat het open terrein en zoek een veilige schuilplek bij de eerste tekenen van onweer.
 • Ga niet onder een solitaire boom staan.
 • Blijf uit de buurt van water.
 • Ga uit de buurt van golfclubs en laat je voertuig/werktuig veilig staan.
 • Gebruik geen paraplu of parasol.
 • Is er geen veilige plek op het open terrein, zoek dan het laagste punt op.
 • Pas onmiddellijk eerste hulp toe, als iemand geraakt is.

Deze regels gelden ook voor gasten.

Ambities werkgevers

 • Controleer bij dreigend onweer de sites over weerberichten en zorg voor een adequaat actief waarschuwingssysteem.

Eisen werkgevers

 • Werkgever zorgt dat alle werknemers een instructie gehad hebben, hoe te handelen bij dreigend onweer.
 • Werkgever stelt een protocol op over hoe te handelen bij onweer en bliksem en maakt dit bekend onder alle medewerkers.
 • Werkgever neemt bliksemveiligheid op in het opleiding- en instructieprogramma voor personeel.
 • Werkgever bespreekt relevant nieuws over blikseminslagen met het personeel.
 • Werkgever plaatst schuilhutten op strategische plekken, zonodig voorzien van bliksemafleiding.

Meer info op GCSAA en wikipedia en KNMI