Fysieke belasting en keukenpersoneel

Ambities werknemers

 • De medewerker heeft voldoende kennis en inzicht met betrekking tot fysieke arbeid.
 • De medewerker reageert adequaat op lichamelijke pijnen, zodat beginnende klachten niet verergeren en kunnen leiden tot ziekte en of uitval.
 • De medewerker denkt actief mee om het werk zo gemakkelijk en licht mogelijk te maken.
 • Medewerkers zorgen voor regelmatige afwisseling van lopen of staan met zittende activiteiten en/of pauze.

Ambities werkgevers

 • De werkgever houdt bij aanschaf van arbeidsmiddelen rekening met ergonomische bediening.
 • Werkgever zorgt voor inzet van hulpmiddelen, die zwaar en/of frequent tillen overbodig maken.
 • De werkgever zorgt voor instelbare werkbladhoogtes.
 • Werkgever laat zo mogelijk producten in kleinere (lichtere) eenheden aanleveren via afspraken met leveranciers.
 • De werkgever zorgt voor het plaatsen van een wateraftappunt bij kookdelen (zie informatieblad).
 • Er is een korte loopafstand tussen opslag en keuken.
 • Werkgever zorgt voor deuren, die automatische openen en sluiten (elektronisch oog).
 • De werkgever heeft een ergocoach aangesteld voor voorlichting en training fysieke belasting.
 • Bij verbouw en nieuwbouw wordt een programma van eisen opgesteld gebaseerd op actuele ergonomische inzichten.
 • De werkgever zorgt voor regelmatige pauzes. Het staan en lopen kan in elk geval iedere twee uur afgewisseld worden met andere werkzaamheden of met tien minuten pauze.

Eisen werknemers

 • De medewerker is op de hoogte van de gezondheidsrisico’s ten gevolge van fysieke arbeid.
 • De medewerker heeft instructie ontvangen en voert deze ook uit.
 • De medewerker maakt gebruik van de aanwezige hulpmiddelen.

Eisen werkgevers

 • De werkgever zorgt dat de gevaren van fysieke belasting en de maatregelen zijn opgenomen in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE).
 • De werkgever zorgt voor informatie en instructie voor zware lasten.
 • De werkgever neemt maatregelen wanneer de tilnorm van 25 kg regelmatig wordt overschreden.
 • Werkbladhoogtes zijn gemiddeld circa 95cm.
 • Individuele aanpassing van werkhoogtes is mogelijk door gebruik van verschillende snijplankhoogtes.
 • De laadhoogte voor spoelmachine en bijbehorende invoerbaan en uitvoerbaan is op circa 90cm.
 • De fornuishoogte voor grote pannen is circa 60 cm.
 • De werkgever zorgt voor adequate tilhulpmiddelen.
 • De minimale afstand tussen werktafels en apparatuur is circa120 cm.
 • De werkgever zorgt dat de medewerkers worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van fysieke arbeid.
 • De werkgever zorgt dat de medewerkers instructies ontvangen over een juiste werkwijze.
 • De werkgever houdt toezicht en corrigeert.
 • De werkgever zorgt voor een stroeve ondervloer (zie veiligheid vloeren).